Zakres usług

Kancelaria Adwokacka Ewa Usidus

Poniżej przedstawiam dziedziny prawa którymi zajmuję się podczas wykonywania własnej praktyki adwokackiej.

Zakres usług Kancelarii

Specjalizuję się w następujących dziedzinach prawa. Wykonuję swoją praktykę adwokacką w Koszalinie, ale mogę również udzielić Państwu wsparcia w innych miastach w Polsce.

Prawo cywilne

Prawo rodzinne

Prawo spadkowe

Prawo karne

Prawo administracyjne

Obsługa prawna firm

Prawo cywilne

Świadczę kompleksowe usługi prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Doradzam w kwestiach związanych z materią cywilnoprawną, przygotowuję i opiniuję umowy oraz pisma procesowe oraz reprezentuję moich Klientów przed sądami we wszystkich instancjach. Najczęściej prowadzę sprawy o zapłatę, ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, dotyczące prawa własności/posiadania oraz wykonywania wszelakich obowiązków umownych. Jeżeli po uzyskaniu orzeczenia dłużnik dobrowolnie nie wykona swojego zobowiązania, kieruję sprawę na drogę postępowania sądowego i również tam pomagam swoim Klientom.

Prawo rodzinne

Prowadzę szeroką praktykę dotyczącą prawa rodzinnego. Rozwiązuję wszystkie problemy prawne, które mogą wyniknąć na gruncie tej dziedziny prawa. Wiele spraw swój finał znajdzie w sądzie i tam reprezentuję interesy moich Klientów. W szczególności prowadzę sprawy o rozwód, separację, ustalenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, alimenty, ustalenie opieki i kontaktów z dziećmi, podział majątku wspólnego małżonków. Jeżeli poszukujecie Państwo adwokata, który z odpowiednim zaangażowaniem i determinacją zajmie się Państwa sprawą – zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką.

Prawo spadkowe

Udzielam wsparcie prawnego ze wszystkich spraw związanych z prawem spadkowym. Najczęściej prowadzę sprawy dotyczące dziedziczenia ustawowego, testamentu, zachowku, działu spadku, stwierdzenia nabycia spadku, wydziedziczenia, stwierdzenia niegodności dziedziczenia. Jeżeli doświadczacie Państwo problemów z tej dziedziny prawa – zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką.

Prawo karne

Prowadzę szeroką praktykę z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego wykonawczego i prawa wykroczeń. Udzielam kompleksowej pomocy prawnej na każdym etapie postępowania karnego, to jest na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. Reprezentuję moich Klientów przed organami ścigania oraz sądami – we wszystkich instancjach. Jeżeli Państwo lub ktoś z Państwa bliskich doświadcza problemów prawnych z zakresu prawa karnego – zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką.

Prawo administracyjne

Z zakresu prawa administracyjnego przygotowuję wnioski, odwołania i skargi oraz reprezentuję moich Klientów przed wszystkimi sądami i organami administracji publicznej.

Obsługa prawna firm

Swoją ofertę również kieruję do przedsiębiorców. Przewiduję dwa możliwe modele współpracy – stałą lub doraźną obsługę prawną. W ramach pierwszego modelu rozwiązuję wszystkie problemy prawne, które powstaną w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. W drugim modelu współpracy zajmuję się prowadzeniem konkretnej sprawy – np. o zapłatę wymagalnych należności pieniężnych. Wybór formy współpracy pozostawiam Państwu.

Potrzebujecie Państwo wsparcia prawnego?

Zapraszam zatem do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Do Państwa dyspozycji pozostawiam numer telefonu oraz adres e-mail. 

Scroll Up